VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu AVALONSHOP.CZ umístěného na webovém rozhraní www.avalonshop.cz (dále jen „webové rozhraní“) mezi naší společností

AVALON FITNESS s.r.o., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 1096/21 - 110 00

IČ: 246 74 877

DIČ: 246 74 877                                

zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 165215

ADRESA PRO DORUČOVÁNÍ:

AVALONSHOP.CZ, Poděbradova 2842/1, Plzeň - 310 00

jako prodávajícím

a Vámi jako kupujícím

ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB:

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin., eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby v běžném režimu.

1. PŘEPRAVA A DORUČENÍ ZBOŽÍ:

1.1. Doba doručení je závislá na dostupnosti produktu (ve většíně případů uvedena v detailu každého produktu). Zboží, které je skladem expedujeme do 24 hodin. U všech objednávek má zákazník možnost smluvit si termín dodání zboží.

1.2. Zboží bude zasláno přepravní společností PPL CZ s.r.o. K ceně zboží bude účtovaná doprava 115 Kč včetně DPH. Objednávky nad 1000 Kč včetně DPH jsou zasílány ZDARMA (není účtována doprava).

1.3. Zboží zasíláme i na Slovensko. Cena dopravy mimo ČR je stanovena podle hmotnosti balíku.

2. MOŽNOSTI PLATBY:

2.1. Zboží zasíláme pouze na DOBÍRKU pokud neni smluveno jinak.

3. ZÁRUKA:

3.1. V případě, že bude doručena poškozená zásilka, uveďte na předávacím protokolu popis závady odůvodňující nepřevzetí, abychom mohli na přepravci žádat náhradu škody! Vaši oprávněnou reklamaci vyřídíme obratem.

4. REKLAMAČNÍ ŘÁD:

4.1. Na každé zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta v délce 24 měsíců mimo potravin a doplňků stravy, kde je záruční doba uvedena na obale výrobku. Záruka se vztahuje na všechny zjevné a skryté vady zboží, které nejsou slučitelné s jeho funkčností, užitnými a estetickými vlastnostmi. U zboží, kde je to nezbytné, vystaví prodávající záruční list, který kupující obdrží současně se zbožím. U ostatního zboží prokazuje kupující původ zboží fakturou (dodacím listu). Pro tyto účely je kupující povinen si tento doklad ke zboží po dobu záruční lhůty uschovat. Záruku nelze uplatnit na běžné opotřebení zboží a na dárky k objednávkám.

4.2. Kupující je povinen si zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Převzetím se rozumí předání zboží dopravcem, který byl zvolen při vytváření objednávky.

4.3. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil nebo které při odborné péči bylo možno zjistit.

4.4. Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží s údaji na faktuře či dodacím listu je nutno podat o tomto stavu zprávu prodávajícímu do tří pracovních dnů po převzetí.

4.5. Kupující musí oznámit zjištěné vady prodávajícímu písemně na adrese prodávajícího. V oznámení musí kupující uvést zjištěné vady (charakteristika, jak se projevují) a musí uvést nárok, který v důsledku vady uplatňuje.

4.6. Kupující v důsledku vady zboží může uplatnit následující nároky: dodání chybějícího zboží, přiměřenou slevu z kupní ceny, odstoupení od smlouvy.

4.7. K reklamaci je nutné ve všech případech předložit fakturu (dodací list), doklad o zaplacení a dodání zboží a vlastní reklamované zboží.

4.8. V případě reklamace vad zboží, za jehož jakost převzal prodávající záruku od výrobce, musí být vady reklamovány nejpozději do konce záruční lhůty.

4.9. Reklamační formulář zašle kupující:

a) písemně poštou na adresu: Poděbradova 2842/1, Plzeň 301 00.

b) na emailovou adresu: info@avalonshop.cz.

4.10. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci v zákonné lhůtě 30 dnů. Zákonná lhůta počíná běžet dnem doručení reklamace prodávajícímu. Náklady na zaslání (dopravu) reklamovaného zboží nese zákazník.

5. VAŠE OCHRANA:

5.1. Při naší spolupráci se snažíme plně chránit Vaše soukromí. Abychom Vám však mohli nabídnout naše služby, potřebujeme znát některé nutné údaje. Tyto údaje chráníme před zneužitím. Přečtěte si prosím podrobnosti dále v tomto dokumentu.

5.2. Požadované údaje - jsou na registračním formuláři označené hvězdičkou.

5.3. Abyste nemuseli registrační údaje zadávat při každém nákupu znovu, využijte možnosti registrace.

5.4. Údaje o naší spolupráci - během spolupráce jsou shromažďovány Vaše objednávky. Je to nutné pro zajištění dodávek zboží, vyřizování reklamací a podobně. Údaje o nákupech jsou ukládány v bezpečné databázi a nejsou poskytovány třetím stranám.

5.5. Využití zákaznických dat mimo skupinu serverů avalonfitness.cz - zákaznická data jsou v rámci skupiny serverů avalonfitness.cz důvěrná a nejsou poskytována žádným subjektům s výjimkou partnerů zajišťujících platební styk, kterými mohou být např. banky. To však vždy pouze v rámci jedné konkrétní platby s využitím těchto služeb. Tato data nebudou poskytována reklamním, marketingovým, ani jiným obdobným společnostem. 

5.6. Odesláním objednávky souhlasíte se zasíláním akčních nabídek na uvedenou emailovou adresu. Toto zasílání můžete jednoduše zablokovat. Potřebné instrukce naleznete v patičce doručeného emailu.

5.7. Souhrnné informace - můžeme poskytovat důvěryhodným třetím stranám, nebo veřejnosti, souhrnné statistické informace o zákaznících, návštěvnosti, obratu a další související údaje. Tato statistika však neobsahuje žádnou informaci, která by umožnila identifikovat jednotlivé zákazníky (např. Český statistický úřad).

5.8. Používáním eshopu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o Vás a Vašich nákupech. Pravidla zacházení s těmito údaji jsou popsána v tomto dokumentu. Dojde-li v budoucnosti k jejich změně, budou detaily nových pravidel veřejně publikovány, takže budete mít možnost se o nich dozvědět.

5.9. Písemné informace a poučení dle zákona 40/1964 Sb.,

Občanského zákoníku dle § 53

a) Avalon Fitness Center., Poděbradova 2842/1, Plzeň.

b) Zboží, charakteristika a ceny zboží jsou u jednotlivých nabízených položek.

c) Náklady na dodání jsou uvedeny v obchodních podmínkách.

d) Způsob dopravy a úhrady si vyberte v části nákupního košíku.

e) Dle § 53. odst. 6 má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění při použití prostředků komunikace na dálku.

f) Neúčtujeme žádné náklady při použití prostředků komunikace na dálku.

g) Naše nabídka platí po dobu aktivního připojení k serveru www.avalonfitness.cz a doby potřebné k doručení objednávky prostřednictvím nástrojů avalonfitness.cz

dle § 57, odst. 2:

Smlouva je uzavřena doručením Vaší objednávky. "Máte právo od smlouvy odstoupit nejpozději při uzavření objednávky nebo dále dle platné legislativní úpravy".

Vaše odstoupení můžete uplatnit na emailové adrese info@avalonshop.cz.

Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.